KORPORATË

Sektori i Korporatave u krijua  me qëllim për të zhvilluar marrëdhënie  biznesi me kompanitë e mëdha të cilat operojnë në Shqipëri. Ky sektor është fokusuar në krijimin e marrëdhënieve afatgjata me :

- Korporatat Vendase
- Institucionet Publike Qendrore dhe Lokale
- Institucionet Financiare

Banka jonë ofron  për klientët një paketë të plotë produktesh bankare me kushte preferenciale dhe të përshtatuara më  së miri  me nevojat e tyre.
Ekspertët e bankës sonë do  t’ju sigurojnë shërbime të personalizuar dhe do t’ju ofrojnë zgjidhje financiare të krijuara sipas nevojave tuaja të biznesit.

 

Newsletter