Kredi / Overdraft i Siguruar me Depozitë Fikse

Ju nevojiten para dhe po mendoni të tërhiqni depozitën tuaj? Ne kemi zgjidhjen për këtë pa qënë nevoja të humbisni interesin e depozitës tuaj. Mund të përdorni në cdo kohë Kartën Transparente të Debitit për blerje në POS apo blerje online. 

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
Kredia/Overdrafti  kundrejt Depozitës është një produkt I cili ju jep mundësi të përmbushni nevojat tuaja për likuiditët  pa kompromentuar të ardhurat tuaja nga depozita fikse. 
Mund të  përdoret  për shpenzime te ndryshme si: investime në shtëpi, shpenzime personale, apo mbulim  I likuiditeteve afatshkurtra të biznesit tuaj dhe është plotësisht e siguruar me depozitë fikse.

KARAKTERISTIKAT
Limitet e financimit
• Deri në 90% të shumës së Depozitës Fikse nëse kredia kërkohet në të njëjtën monedhë me depozitën.
• Deri në 80% të shumës së Depozitës Fikse nëse kredia kërkohet në monedhë të ndryshme nga ajo e depozitës.

Monedha
LEK/EUR/USD

Norma e interesit
Norma e aktuale e Depozitës Fikse* +3% marzh

Komisione
• Për shuma mbi 2,500,000 LEK shpenzime bllokimi të depozitës në RBS prej 1,400 LEK.
• Nuk ka tarifë aplikimi
• Shlyerje para kohe pa penalitet
• Nuk aplikohet sigurim jete

Në rast se aplikoni për Kredi për Shtëpi kundrejt Depozitës Fikse do të aplikohen edhe Tarifat Noteriale dhe Ligjore për kontratën e kredisë.

Aplikoni tani

Newsletter